Energetyka i Automatyka

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO W ZAKRESIE:

  • Budowy i montażu stacji transformatorowych napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych SN/nN wraz z uruchomieniem.
  • Budowy sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia we wszystkich technologiach.
  • Budowy stacji transformatorowych napowietrznych i wnętrzowych.
  • Budowy złączy kablowych SN i nN oraz przyłączy SN i nN
  • Budowy oświetlenia ulic, dróg i placów.
  • Budowa linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych.
  • Projektów energetycznych i teletechnicznych.

Specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie inwestycji dla największych grup energetycznych w kraju ( TAURON Dystrybucja, Enea Operator, Polska Grupa Energetyczna).

NASZE REALIZACJE W ZAKRESIE ENERGETYKI

NASZE REALIZACJE W ZAKRESIE ENERGETYKI

Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia

Stacje transformatorowe

Oświetlenie drogowe

Linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia

Linie światłowodowe

Złącza kablowe