mój prąd

Cel programu

Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dodatcję w programie mój prąd możesz ubiegaćsie jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy)
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Co zyskasz ?

  • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna)
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIE WIĘCEJ?

Czyste powietrze

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Kwota dowinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i  37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIE WIĘCEJ?