Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest KOMTECH Piotr Martuszewski  z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-002-52-73, Regon 490456424 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy
  • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody
  • w celu zatrudniania pracowników
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

  • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Firma KOMTECH powstała w 1993 r. Właścicielem i założycielem firmy jest Piotr MARTUSEWSZKI.